OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (8-1945) đã 

  • A. 
   tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa từng phần.
  • B. 
   tạo cơ hội cho quân Đồng minh trợ nhân dân khởi nghĩa.
  • C. 
   tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa. 
  • D. 
   mở ra thời kì trực tiếp vận động giải phóng dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (8 - 1945) đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa.

  Chọn C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266137

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON