ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điểm tương đồng giữa kế hoạch Đà Lát đơ Tatxinhi và kế hoạch Rove của Pháp - Mĩ? 

  • A. 
   Mục tiêu chiến tranh.  
  • B. 
   Kết quả của kế hoạch.
  • C. 
   Cục diện chiến trường.  
  • D. 
   Lực lượng tham chiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì mục tiêu chung của các kế hoạch này là nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

  B loại vì cả hai kế hoạch đều thất bại.

  C chọn vì khi Pháp – Mã đề ra và thực hiện kế hoạch Rove thì chúng vẫn đang nắm quyền chủ động trên chiến trường nhưng sau chiến dịch Biên giới năm 1950 thì ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

  D loại vì lực lượng tham chiến đều là quân và dân ta chiến đấu chống lại quân Pháp và tay sai. 

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266138

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF