OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc (12 - 1989) đã tác động gì đến khu vực Đông Nam Á? 

  • A. 
   Thúc đẩy sự đối thoại, hợp tác giữa các nước Đông Dương với tổ chức ASEAN.
  • B. 
   Giúp các nước Đông Dương thoát khỏi sự chi phối của Liên Xô và Mĩ.
  • C. 
   Giúp các nước Đông Dương thoát khỏi lệ thuộc vào nguồn viện trợ bên ngoài. 
  • D. 
   Tạo điều kiện tiên quyết cho các nước Đông Dương hội nhập quốc tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì trong thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh, Mĩ cũng đang thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 - 1975) và đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược này có Thái Lan và Philippin là 2 quốc gia sáng lập ASEAN. Do đó, quan hệ giữa các nước ASEAN và các nước Đông Dương trở nên căng thẳng. Khi Chiến tranh lạnh kết thúc (12 - 1989) thì tạo điều kiện để thúc đẩy sự đối thoại, hợp tác giữa các nước Đông Dương với tổ chức ASEAN.

  B loại và các nước Đông Dương nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung đều chịu tác động từ cuộc Chiến tranh lạnh nhưng cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc không phải là sự kiện giúp các nước Đông Dương thoát khỏi sự chi phối của Liên Xô và Mĩ. Bên cạnh đó, sự chi phối nêu chung chung như phương án này là chưa phù hợp.

  C loại vì các nước Đông Dương không lệ thuộc vào nguồn viện trợ bên ngoài. Bên cạnh đó, sự viện trợ ở phương án này cũng chưa nêu rõ là viện trợ về vấn đề gì.

  D loại vì điều kiện tiên quyết cho các nước Đông Dương nói riêng và các quốc gia khác nói chung khi hội nhập quốc tế là phải có được độc lập.

  Chọn A.         

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266131

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON