ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2 - 5 - 1945), các thế lực ngoại xâm và nội phản đều âm mưu 

  • A. 
   giúp Trung Hoa Dân quốc chiếm Việt Nam.
  • B. 
   biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.
  • C. 
   mở đường cho Mỹ xâm lược Việt Nam.
  • D. 
   chống phá, đàn áp cách mạng Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại và quân Trung Hoa Dân quốc lúc này vẫn đang trên danh nghĩa là lực lượng quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật nên không có âm mưu chiếm nước ta.

  B loại vì đây không phải là âm mưu của các thế lực ngoại xâm và nội phản ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2 - 5 - 1945).

  C loại vì phải từ sau Hiệp định Giơnevơ thì Mỹ mới tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam mà trước Mĩ thì Pháp đã muốn biến Việt Nam thành thuộc địa 1 lần nữa.

  D chọn vì sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2 - 5 - 1945), các thế lực ngoại xâm và nội phản đều âm mưu chống phá, đàn áp cách mạng Việt Nam.

  Chọn D. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266160

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON