OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên minh công - nông là một nhân tố chiến lược của cách mạng Việt Nam, vì họ 

  • A. 
   bị bần cùng hóa và có tinh thần cách mạng triệt để.
  • B. 
   bị bần cùng hóa và có tinh thần yêu nước sâu sắc.
  • C. 
   chịu ba tầng áp bức, bóc lột, mâu thuẫn gây vắt với đế quốc, phong kiến. 
  • D. 
   bị bóc lột nặng nề, chiếm số lượng đông đảo, có tinh thần cách mạng triệt để.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Liên minh công - nông là một nhân tố chiến lược của cách mạng Việt Nam, vì họ bị bóc lột nặng nề, chiếm số lượng đông đảo, có tinh thần cách mạng triệt để. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266152

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON