OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức chính trị do Nguyễn Ái Quốc thành lập tháng 7 - 1925 với mục đích đoàn kết các dân tộc bị áp bức làm cách mạng, đánh đổ đế quốc là 

  • A. 
   Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
  • B. 
   Hội Liên hiệp thuộc địa.
  • C. 
   Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
  • D. 
   Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổ chức chính trị do Nguyễn Ái Quốc thành lập tháng 7 - 1925 với mục đích đoàn kết các dân tộc bị áp bức làm cách mạng, đánh đổ đế quốc là Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266141

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON