ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp 

  • A. 
   công nhân.    
  • B. 
   công nhân và tư sản
  • C. 
   công nhân, tư sản và tiểu tư sản.  
  • D. 
   tư sản và tiểu tư sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1 897 - 1914) của thực dân Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp công nhân.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266150

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON