OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu hàng đầu của Nhật Bản thông qua các chính sách phát triển đất nước từ năm 1991 đến năm 2000 là trở thành cường quốc về 

  • A. 
   quân sự và chính trị.   
  • B. 
   kinh tế và quân sự.         
  • C. 
   kinh tế và chính trị.        
  • D. 
   công nghệ, kinh tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mục tiêu hàng đầu của Nhật Bản thông qua các chính sách phát triển đất nước từ năm 1991 đến năm 2000 là trở thành cường quốc về kinh tế và chính trị. 

  Chọn C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266215

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON