OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vào những năm 30 của thế kỉ XX, trước những biến động lớn của tình hình thế giới và trong nước, đường lối đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn, song vẫn không có sự thay đổi về 

  • A. 
   nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt.  
  • B. 
   nhiệm vụ chiến lược.
  • C. 
   xác định kẻ thù trực tiếp, trước mắt.   
  • D. 
   hình thức, phương pháp đấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A, C loại và nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của phong trào 1936 – 1939 là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân sinh dân chủ, cơm áo và hòa bình còn trong phong trào 1939 – 1945 thì nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là giành độc lập dân tộc.

  B chọn vì nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của cách mạng giai đoạn này là giành độc lập dân tộc. 

  D loại và phong trào 1936 – 1939 ta xác định đấu tranh công khai kết hợp với bí mật, hợp pháp kết hợp bất hợp pháp và không có đấu tranh vũ trang còn trong phong trào 1939 – 1945 ta xác định đấu tranh bí mật, bất hợp pháp và có đấu tranh vũ trang. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266134

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF