ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

  • A. 

   Thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

  • B. 
   Vận động các nước Đông Âu tham chiến.
  • C. 
    Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.
  • D. 
    Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lực lượng chủ yếu để Mĩ tiến hành “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 -1973) là quân đội Sài Gòn, có sự phối hợp về hỏa lực, không quân của Mĩ

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284676

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON