OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

  • A. 

   Xây dựng Quỹ độc lập.

  • B. 
   Bầu Quốc hội khóa
  • C. 
   Xây dựng Hội Liên Việt.
  • D. 
   Bảo vệ biên giới phía Bắc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284653

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF