ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

  • A. 

   Phát xít Đức đầu hàng phe Đồng minh.

  • B. 
   Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập.
  • C. 
   Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
  • D. 
    Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong giai đoạn 1939-1945, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là năm 1945, quân phát xít thất bại trên hầu khắp các mặt trận. Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, lợi dụng cơ hội đó quần chúng nhân dân sôi sục cách mạng, sẵn sàng Tổng khởi nghĩa.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284699

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF