ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong phong trào dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiêu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

  • A. 

   Đi tiên phong trong quá trình tiếp thu những tư tưởng mới.

  • B. 
   Vận động quần chúng tham gia mặt trận dân tộc dân chủ.
  • C. 
   Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.
  • D. 
   Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò là lực lượng nòng cốt của các tổ chức yêu nước, cách mạng.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284703

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF