ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

  • A. 

   Chỉ phát lệnh tổng khởi nghĩa khi đã có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

  • B. 
   Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.
  • C. 
   Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.
  • D. 
   Xây dựng liên minh công nông là vấn đề chiến lược của cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học xây dựng liên minh công nông là vấn đề chiến lược của cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284712

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON