OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

  • A. 

   Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung.

  • B. 
   Phát triển kinh tế nhiều thành phần.
  • C. 
   Tiếp tục con đường cách mạng bạo lực.
  • D. 
   Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế bao cấp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đề ra chủ trương tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284665

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF