OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là

  • A. 

   phát động tiến công và nổi dậy.

  • B. 
   xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.
  • C. 
   mở nhiều lớp đào tạo cán bộ
  • D. 
   phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là ở nhiều lớp đào tạo cán bộ. Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Đây là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản, một bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284649

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF