OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất dân chủ của các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?

  • A. 

   Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên nắm chính quyền.

  • B. 
   Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.
  • C. 
   Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về xã hội cho nhân dân.
  • D. 
   Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính chất dân chủ của các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua việc thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về chính trị cho nhân dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284706

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF