OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

  • A. 

   thành lập nhiều công ti cao su.

  • B. 
   chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.
  • C. 
   tập trung vào công nghiệp luyện kim.
  • D. 
   chỉ phát triển công nghiệp hóa chất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp mở rộng diện tích trồng cao su.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284660

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF