ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

  • A. 

   Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.

  • B. 
    Từ khởi nghĩa từng phân phát triển lên chiến tranh cách mạng.
  • C. 
    Mang tính chất cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  • D. 
    Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau là có hình thức khởi nghĩa giành chính quyền của quần chúng.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284710

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF