OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

  • A. 

    thành lập bộ đội chủ lực.

  • B. 
   xây dựng bộ đội địa phương.
  • C. 
   phát triển dân quân du kích.
  • D. 
   mít tinh, biểu tình đòi quyền sống. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã mít tinh, biểu tình đòi quyền sống

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284656

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF