OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?

  • A. 

   Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mĩ

  • B. 
   Làm xoay chuyên cục diện chiến tranh ở Đông Dương
  • C. 
   Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
  • D. 
   Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ diễn ra trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ đối với miền Bắc diễn ra gần 9 tháng (từ ngày 06-04 đến ngày 30-12-1972). Đây là nội dung phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284695

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON