OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

  • A. 

   Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật được kí kết.

  • B. 
   Nước Nga Xô viết được thành lập.
  • C. 
    Liên hợp quốc được thành lập.
  • D. 
   Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nước Nga Xô viết được thành lập có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284689

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON