ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 

   Sự lãnh đạo của lực lượng xã hội tiến bộ.

  • B. 
   Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.
  • C. 
   Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.
  • D. 
   Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quần chúng nhân dân tham gia đông đảo là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284691

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF