ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?

  • A. 

   Quân Pháp lâm vào thể phòng ngự bị động.

  • B. 
   Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
  • C. 
   Quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào Việt Nam.
  • D. 
   Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh quân Pháp lâm vào thể phòng ngự bị động.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284670

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF