ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp (ngày 6-3-1946)

  • A. 

   Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.

  • B. 
   Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.
  • C. 
   Chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu quân sự sang đối thoại.
  • D. 
   Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bản Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp (ngày 6-3-1946) chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu quân sự sang đối thoại.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284713

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF