OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

  • A. 

   Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập.

  • B. 
   triều đình Huế kí với Pháp bản Hiệp ước Patonốt.
  • C. 

   Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.

  • D. 
   khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi triều đình Huế kí với Pháp bản Hiệp ước Patơnốt.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284648

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON