ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Về chính trị, trong những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

  • A. 

   Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt.

  • B. 

   Quân giải phóng miền Nam ra đời.

  • C. 
   Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.
  • D. 
   Chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Về chính trị, trong những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284678

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON