ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

  • A. 

   Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân

  • B. 
   Mở ra kỉ nguyên nhân dân lao động làm chủ vận mệnh dân tộc
  • C. 
   Chứng minh công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh
  • D. 
   Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do là nói về Cách mạng tháng Tám thành công. Và nó là nội dung phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284693

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON