OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây?

  • A. 

   Có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

  • B. 
   Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương
  • C. 
   Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương
  • D. 
   Nằm trong tiến trình giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì đó là một bước thắng lợi để tiến lên hoàn thành giải phóng dân tộc.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284700

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF