OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

  • A. 

   Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.

  • B. 
   Nhà nước lãnh đạo và quản lí có hiệu quả.
  • C. 
   Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.
  • D. 
   Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chi phí ngân sách cho quốc phòng thấp là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284687

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON