ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

  • A. 

   Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. 

  • B. 
   Quận Đồng minh ở Việt Nam có mục tiêu chống phá cách mạng.
  • C. 
   Mã biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.
  • D. 
   Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại: Lực lượng Đồng minh ở Việt Nam đều mang bản chất phản cách mạng.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284715

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF