ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là

  • A. 

   mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.

  • B. 
   tổ chức nhiều lớp học xóa nạn mù chữ.
  • C. 
   cải cách và mở cửa nền kinh tế.
  • D. 
   đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới Việt Nam những năm 1945-1946 là thành lập cơ quan chuyên trách chống giặc dốt.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284659

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON