OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

  • A. 

   Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

  • B. 
   Việt Nam Giải phóng quân.
  • C. 
   Việt Nam Quang phục hội.
  • D. 
   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là Trung đội Cứu quốc quân III.
  - Việt Nam Quang phục Hội là một tổ chức cách mạng thành lập năm 1912 do Phan Bội Châu đề xướng,
  - Mặt trận Dân chủ Đông Dương: Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (1936), (tháng 3-1938, đổi tên thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương).
  - Ngày 10 tháng 9 năm 1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời với mục đích "đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, đấu tranh đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược 

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284673

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON