ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

  • A. 

    buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.

  • B. 
   làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.
  • C. 
   đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.
  • D. 
   chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thể tiến công. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã đánh dấu một bước phát triển của phong trào cách mạng.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284686

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON