ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

  • A. 

   có tốc độ phát triển cao nhất thế giới.

  • B. 
   bị lệ thuộc vào kinh tế của nước Pháp.
  • C. 
   phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp.
  • D. 
   phát triển cân đối giữa các vùng, miền. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc vào kinh tế của nước Pháp.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284685

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON