ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

  • A. 

   Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.

  • B. 
   Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
  • C. 
   nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.
  • D. 
   Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284645

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF