OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc?

  • A. 
   Quan hệ bang giao hữu nghị, cùng phát triển. 
  • B. 
   Trở thành đối tượng xâm lược của một số triều đại phong kiến Trung Quốc. 
  • C. 
   Trở thành đối tượng xâm lược của tất cả các triều đại phong kiến Trung Quốc. 
  • D. 
   Đất nước không phát triển được. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lịch sử Việt Nam suốt thời gian tồn tại đều chịu ảnh hưởng của chính sách đối ngoại gia các triều đại phong kiến Trung Quốc. Đó là chính sách xâm lược và bành trướng lanh thổ Việt Nam trở thành đối tượng của tất cả các triều đại phong kiến Trung Quốc (nhà Triệu, 1 ngàn NĂM Bắc Thuộc, Tống, Nguyên - Mông, Minh, Thanh)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279098

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON