OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX đã gắn việc đánh đuổi Pháp với 

  • A. 
   đánh đuổi phong kiến tay sai. 
  • B. 
   cải biến xã hội. 
  • C. 
   giành độc lập dân tộc. 
  • D. 
   giải phóng giai cấp nông dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX đã gắn việc đánh đuổi Pháp với cải biến xã hội, đây là 2 mặt của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiêu biểu là:

  - chủ trương động đuổi Pháp.

  - Chu chủ trươngcải để độ vua vàbọn phong hủ xem đó làđiều độclập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279094

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF