ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ NĂM 1930 đến NĂM 1945, nhiều hình thức mặt trận dân tộc thống nhất được thành lập, ngoại trừ 

  • A. 
   Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. 
  • B. 
   Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương. 
  • C. 
   Mặt trận Việt Minh. 
  • D. 
   Mặt trận Liên Việt. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (7/1936).

  Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương (3/1938).

  Mặt trận Việt Minh (19/5/1941).

  Mặt trận Liên Việt (1951).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279116

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF