ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Qua phong trào 1930-1931 Đảng ta được Quốc tế Cộng sản công nhận là 

  • A. 
   là Chi bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản. 
  • B. 
   là một Đảng trong sạch vững mạnh. 
  • C. 
   là một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng. 
  • D. 
   là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản đã công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bố độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279113

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF