OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các dữ liệu sau:

  1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  2. Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức thành lập.

  3. An Nam Cộng sản đảng được thành lập.

  4. Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập.

  Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo thứ tự thời gian thành lập.

  • A. 
   1, 3, 4, 2.          
  • B. 
   1, 2, 3, 4. 
  • C. 
   2, 3, 4, 1. 
  • D. 
   1, 4, 3, 2. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925).

  Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức thành lập (9/1929). An Nam Cộng sản đảng được thành lập (8/1929).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279110

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF