OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám NĂM 1945 ở Việt Nam, cách mạng thắng lợi ở các đô thị có ý nghĩa quyết định nhất vì nơi đây 

  • A. 
   là trung tâm chính trị, kinh tế của phát xít Nhật và tay sai. 
  • B. 
   có nhiều thực dân đế quốc. 
  • C. 
   có đông đảo quần chúng nhân dân được giác ngộ. 
  • D. 
   đặt cơ quan đầu não chỉ huy của lực lượng cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đô thị chính là trung tâm kinh tế cǜng như chính trị của kẻ xâm lược. Bởi vậy, thắng lợi của cách mạng ở đô thị giữ vai trò quyết định nhất để Tổng khởi nghĩa thành công.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279114

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF