OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XI-XV được xây dựng theo thể chế

  • A. 
   quân chủ chuyên chế.      
  • B. 
   dân chủ đại nghị. 
  • C. 
   quân chủ lập hiến.  
  • D. 
   dân chủ chủ nô. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XI – XV thời kì phát triển hoàn chỉnh của nhà nước được xây dựng theo thể chế quân chủ chuyên chế. Đứng đầu là vua – nắm mọi quyền hành cai quản đất nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279099

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF