ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung của ba kế hoạch: Rove, Đà Lát đơ Tátxinhị và Nava là 

  • A. 
   muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh.
  • B. 
   phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh của Pháp. 
  • C. 
   bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra. 
  • D. 
   muốn nhanh chóng giành thắng lợi để kết thúc chiến tranh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc NĂM 1947, được sự đồng ý của Mỹ, Pháp đề ra kế hoạch Rove. Cǜng sau chiến dịch này, Pháp thất bại chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài với ta.

  Dựa vào viện trợ của Mĩ, cuối 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đà Lát đơ Tátxinh mong muốn kết thúc

  nhanh chiến tranh khi đã thất bại ở chiến dịch Biên giới, bị mất thế chủ động trên chiến trường.

  Sau 8 NĂM tiến hành chiến tranh xâm lược, Pháp chịu thiệt hại nặng nề tiếp tục được sự viện trợ của Mã đề ra kế hoạch Nava để kết thúc chiến tranh trong danh dự.

  Những kế hoạch trên đều được đề ra khi Pháp gặp thất bại trên chiến trường, âm mưu giành chiến thắng để xoay chuyển cục diện chiến tranh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279121

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF