ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945 đến cách mạng nước ta? 

  • A. 
   Cuộc đảo chính đã tạo nên thời cơ chín muồi. 
  • B. 
   Đánh đuổi phát xít Nhật là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Đông Dương. 
  • C. 
   Điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi. 
  • D. 
   Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự kiện Nhật đảo chính, hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương đã cho thấy kẻ thù duy nhất lúc nào là phát xít Nhật. Tuy nhiên, đó chưa phải là thời cơ chín muồi để phát động Tổng khởi nghĩa bởi Nhật lúc này vẫn còn rất mạnh nên chỉ tập trung vào mục tiêu đánh đổ phát xít Nhật => Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước (khởi nghĩa từng phần).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279115

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF