ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến chống Pháp của ta biểu hiện ở 

  • A. 
   nội dung kháng chiến toàn dân của Đảng ta.
  • B. 
   mục đích kháng chiến của Đảng ta. 
  • C. 
   quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc. 
  • D. 
   đường lối kháng chiến của Đảng ta. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến chống Pháp được phản ánh trong đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và dựa vào sức mình là chính.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279120

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF