ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù của cách mạng miền Nam được xác định trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7/1973) là 

  • A. 
   chính quyền Sài Gòn và Ngô Đình Diệm. 
  • B. 
   chính quyền Nguyễn Vĕn Thiệu và bọn phản động. 
  • C. 
   đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Vĕn Thiệu. 
  • D. 
   chính quyền phản động miền Nam và Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 12, trang 190 - Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7/1973) nhận định kẻ thù vẫn là đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Vĕn Thiệu - kẻ đang phá hoại hòa bình, hòa hợp dân tộc, ngĕn cản nhân dân ta đi tới độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279124

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF