ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 5/1941) có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám NĂM 1945? 

  • A. 
   Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 
  • B. 
   Hoàn chinh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 
  • C. 
   Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
  • D. 
   Củng cố được khối đoàn kết nhân dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu sự hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279117

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF