ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hậu quả của việc Trung Quốc kí Hiệp ước 1842 với thực dân Anh là gì?

  • A. 
   Trung Quốc được thực dân Anh công nhận là nước độc lập. 
  • B. 
   Trung Quốc thực sự trở thành nước thuộc địa. 
  • C. 
   Mở đầu quá trình Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 
  • D. 
   Trung Quốc trở thành nước phụ thuộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 11 trang 13 – Hiệp ước Nam Kinh (1842) giữa chính quyền Mãn Thanh với thực dân Anh - đánh dấu mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279101

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF