ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thời khóa nào đã đưa Cách mạng tư sản Pháp lên đến đỉnh cao?

  • A. 
   Thời khóa phải Lập hiến cầm quyền. 
  • B. 
   Thời khóa phái Girôngđanh cầm quyền. 
  • C. 
   Thời khóa phái Giacôbanh cầm quyền. 
  • D. 
   Thời khóa Đốc chính. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thời khóa phái Giacôbanh cầm quyền đã đưa Cách mạng tư sản Pháp đạt đến đỉnh cao bởi thời kì này vấn đề ruộng đất - đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân được đáp ứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279088

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF